Trassel ligger i RoslagsNäsby Centrum, Korsvägen 14. Parkering utanför med p-skiva 2 tim. gratis, och kommer du med tåget så kliver du av Roslags Näsby station (100m). Hjärtligt Välkomna! 

 PÅ GÅNG:
 
 STICKCAFÈ:
 Nästa Café,   Onsdag 24/4              kl.18-21.      


 

 PÄRLCAFÈ:
(klicka här för mer info).

Broderier

Följ oss på Facebook och Instagram under Trasselgarn.


 

 

Stick Café

Kurser

Mönstertidningar

Stickakuten